Tvistlösning
Tvistlösning

Tvistlösning

Rättstvister och tvistlösning 
 
På grundval av och i enlighet med bestämmelserna i lag nr 144/2015,  08.09, «Inserir nome da empresa» innehåller den information som behövs för att klienten ska kunna utöva sin rätt att klaga på en offentlig och opartisk enhet, för att hjälpa till att lösa  tvisten i fråga. Alternativ tvistlösning är att alla konsumenter har till sitt förfogande att vädja till officiella organ för att hjälpa dem att lösa konflikter innan tvisten i  domstol. Som en regel, procedur kan beskrivas på följande sätt: 
 
1) kunden begär en opartisk tredje part som agerar som mellanhand mellan dig och leverantör eller tjänsteleverantör som är måltavla för klagomålet. 
 
2) mellanhanden får föreslå en lösning på ditt klagomål, införa en lösning på båda sidor eller föra samman parterna att hitta en lösning. Alternativ tvistlösning  kan översättas till "medling", "försoning" eller "medling". Alternativ tvistlösning är oftast billigare, mindre formella och snabbare än den rättsliga processen. Så att, i händelse av en tvist, kunden konsumenten kan välja en alternativ lösning av konsumenttvister . 
Det Skiljedomscentrum konsumenternas "Preencher com dados do centro de Arbitragem"
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Datum
Hora
namn  
   
Kontakta
 
Meddelande